1397/2/9 - اخبار عمومی

تكاليف ترم بهار

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي ترم بهار از تاريخ 97/3/1در سيستم بارگذاري مي گردد.

 

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي ترم بهار از تاريخ 97/3/1در سيستم بارگذاري مي گردد.

مهلت پاسخگويي به سوالات حداكثر تا تاريخ 97/3/26 و از طريق سيستم بوده ، پس از اين تاريخ سيستم بسته خواهد شد و نمره اي براي تكاليفي كه پس از اين تاريخ ارسال گردد، منظور نخواهد شد.

( ياد آوري : نمره آزمون پاياني + نمره تكاليف = نمره نهايي )