1396/10/12 - اخبار عمومی

تكاليف ترم زمستان

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و ICDL ترم زمستان در سيستم بارگذاري شده است.

 

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و  ICDL   ترم زمستان  از تاريخ 96/10/12در سيستم بارگذاري مي گردد.

مهلت پاسخگويي به سوالات حداكثر تا تاريخ 96/11/12 و از طريق سيستم بوده ، پس از اين تاريخ سيستم بسته خواهد شد و نمره اي براي تكاليفي كه پس از اين تاريخ ارسال گردد، منظور نخواهد شد.

( ياد آوري : نمره آزمون پاياني + نمره تكاليف = نمره نهايي )