1396/7/17 - اخبار عمومی

تكاليف ترم پائيز 96

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و ICDL ترم پائيز طبق برنامه زماني ذيل در سيستم بارگذاري مي‌گردد.

 

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و  ICDL   ترم پائيز طبق برنامه زماني ذيل در سيستم بارگذاري مي‌گردد.

مهلت پاسخگويي به سوالات حداكثر تا تاريخ ذكر شده و از طريق سيستم بوده ، پس از اين تاريخ سيستم بسته خواهد شد و نمره اي براي تكاليفي كه پس از اين تاريخ ارسال گردد، منظور نخواهد شد.

( ياد آوري : نمره آزمون پاياني + نمره تكاليف = نمره نهايي )

تكليف 1: 96/7/25 لغايت 96/8/2(ICDL)

تكليف 1: 96/7/29 لغايت 96/8/12 (زبان انگليسي) 

تكليف 2: 96/8/7 لغايت 96/8/18 (ICDL)

تكليف 2: 96/8/14 لغايت 96/8/28 (زبان انگليسي)