1396/5/2 - اخبار عمومی

تكاليف دوره هاي آموزش از راه دور

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و ICDL طبق برنامه زماني ذيل در سيستم بارگذاري مي‌گردد.

 

به اطلاع فراگيران محترم مي‌رساند تكاليف دوره هاي زبان انگليسي و  ICDL  طبق برنامه زماني ذيل در سيستم بارگذاري مي‌گردد.

مهلت پاسخگويي به سوالات حداكثر تا تاريخ ذكر شده و از طريق سيستم بوده ، پس از اين تاريخ سيستم بسته خواهد شد و نمره اي براي تكاليفي كه پس از اين تاريخ ارسال گردد، منظور نخواهد شد.

( ياد آوري : نمره آزمون پاياني + نمره تكاليف = نمره نهايي )

 

تكليف 1: 96/5/8 لغايت 96/5/21

تكليف 2: 96/5/29لغايت 96/6/9